Stichting laluz
Vondelstraat 35
1054 GJ Amsterdam
020 - 771 0069 
info@stichtinglaluz.nl
Stichting laluz

laluz city program is groeibriljant

Meld je aan voor het city program

Stichting laluz. Wat doen we?

 

Via laluz zetten professionals op vrijwillige en projectmatige basis hun expertise in voor ideële organisaties

De meer dan 5.000 aangesloten kennis-vrijwilligers (professionals) hebben werkervaring in uiteenlopende expertises. Denk bijvoorbeeld aan juristen, marketeers, bankiers of hr-managers.

 

De opdrachten voor de ruim 500 ideële organisaties variëren qua benodigde kennis en tijdbesteding. Van een eenmalige brainstormsessie tot een strategisch plan of een bestuursfunctie. Het zijn opdrachten voor grote organisaties als KWF of Greenpeace, alsook veel kleine lokale of startende organisaties.  

Daarnaast biedt laluz bedrijven handvaten voor invulling van hun beleid op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en talentontwikkeling. Dit doet laluz al jaren voor bedrijven als Schiphol Group, ABN AMRO en Microsoft. En o
ok ondersteunt laluz gemeentes bij het verbinden van hoogopgeleide vrijwilligers en lokale ideele organisaties in het laluz city program. Deze programma's draaien inmiddels al in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Andere steden volgen.  

 

Stichting laluz. Hoe werkt het?


Professionals kunnen solliciteren op openstaande Opdrachten of Inschrijven en updates ontvangen voor nieuwe opdrachten.

Ideele organisaties kunnen opdracht aanleveren of contact opnemen via mail of telefoon.

 

Opdrachten kunnen op verschillende manieren worden ingevuld: 

  • inschakelen van een specialist op projectbasis (matching)
  • kennisoverdracht naar meerdere ideële organisaties (workshops
  • denktanks bestaande uit verschillende expertises en achtergronden (events)
  • een ontwikkelingstraject waar multi-disciplinaire teams zich buigen over een probleem van een ideële organisatie (programs)