Stichting laluz
Vondelstraat 35
1054 GJ Amsterdam
020 - 771 0069 
info@stichtinglaluz.nl
Stichting laluz

opdracht aanleveren

Je wilt graag een opdracht aanleveren bij laluz? Dit zijn de 7 stappen om tot een succesvolle match te komen.

 

Stap 1: Controleer of je organisatie en de opdracht voldoen aan de matchingvoorwaarden van laluz.

Stap 2: Lever de opdracht aan door het opdrachtformulier in te vullen en te sturen naar info@stichtinglaluz.nl.

Stap 3: laluz koppelt je aan een laluz matchmaker (vrijwilliger). Je matchmaker begeleidt je bij het verhelderen van de opdracht en het opstellen van de vacaturetekst.

Stap 4: Je vacature wordt online gezet. De matchmaker
 werft geïnteresseerde, beschikbare professionals.

Stap 5: Je selecteert in overleg met de matchmaker de meest geschikte professional. Er is een Match!

Stap 6: Je maakt heldere en duidelijke afspraken met de professional middels het afsprakenformulier (deze ontvang je via de matchmaker).

Stap 7: Vanuit laluz ontvang jullie een evaluatie, waarmee zowel jij als de professional de samenwerking, dienstverlening en het resultaat beschrijft
.

Download het opdrachtformulier