Stichting laluz
Vondelstraat 35
1054 GJ Amsterdam
020 - 771 0069 
info@stichtinglaluz.nl
Stichting laluz

laluz city program is groeibriljant

Meld je aan voor het city programStichting De Upside van Down werd door laluz tweemaal succesvol gematcht: in 2010 met de Schiphol Group en in 2011 met PwC. Van ongebreideld enthousiasme, naar gedreven en ‘in control’.


De Upside van Down wil de beeldvorming over kinderen met Down beïnvloeden en benadrukt juist de positieve kanten van het Downsyndroom. Drijvende kracht achter de stichting in 2009: drie enthousiaste en gedreven moeders van kinderen met Down die zich, naast hun eigen werk en gezin, vrijwillig inzetten voor De Upside van Down.

Match met Schiphol Group
Ilona Crommentuijn en haar teamgenoten werden vanuit het Personal Development Programme van de Schiphol Group gematcht aan een vrijwilligersproject van laluz bij De Upside van Down. Dit was eind 2009. Ilona: “Alles wat de dames aanpakten werd een succes: het fotoboek van Eva Snoijink, een cd door bekende Nederlanders enzovoorts. Met veel energie en betrokkenheid pakten ze steeds een project op. Maar daarna vielen ze in een zwart gat, totdat een volgend idee zich aandiende. Door persoonlijke omstandigheden kwam uiteindelijk onevenredig veel werk bij één van hen, Caroline Belle, terecht.”

Spiegel
“Wij hebben vooral een spiegel voorgehouden, maar het duurde even voordat het spiegelbeeld helder was”, aldus Ilona. Caroline: “Door het traject met Schiphol zagen we in dat het zo niet verder kon. Ik deed eigenlijk alles, ook financieel. Ik was voorzitter en penningmeester tegelijk en er was geen interne controle op onze inkomsten en uitgaven. Dat maakte de stichting veel te kwetsbaar.”

Match met PwC
Met deze inzichten trok de stichting weer bij laluz aan de bel en kwam zo terecht bij PwC. Caroline: “Onze vraag aan PwC was: help ons bij het opzetten van een administratieve organisatie en bij het verkrijgen van een kwaliteitscertificaat voor een CBF-keurmerk.” Floyd Plettenberg en Eelko Knuivers zagen de opdracht van De Upside van Down begin 2011 op de interne site van PwC. “Wij wilden graag een project voor een goed doel uitvoeren. PwC doet vaak grote projecten voor beursgenoteerde bedrijven. Het project voor De Upside van Down bood ons de kans een gehele opdracht zelfstandig te managen”, vertelt Eelko. “Ook het onderwerp, het definiëren van de administratieve organisatie en interne controle van de stichting, sprak ons zeer aan.”

Stap voor stap meer structuur
Al snel volgde de eerste kennismaking. Caroline: “Ik was zo blij dat ik mensen had die me wilden helpen. En al meteen zorgden ze voor structuur in het gesprek en onderscheidden ze hoofdzaken van bijzaken.” In dit gesprek werd de uitgangssituatie voor Floyd en Eelko helder: de stichting had weinig structuur en er werd geen rekening gehouden met functiescheiding. Vervolgens hebben de PwC’ers in een advies vastgesteld wat er moest gebeuren om tot de gewenste situatie te komen. Spoedig bleek dat er meer nodig was dan alleen een advies. Floyd: “We besloten ook de uitvoering van het advies stap voor stap te begeleiden, zodat de administratieve organisatie en de interne controle echt goed ingebed raakten in de stichting.”